بسیاری ارزوی داشتن خودروی شخصی دارند اما از سوی دیگر نگه داشتن یک خودرو ساخت داخل در این شرایط تورمی هنر می خواهد.مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولان تقاضای رسیدگی دارد. 

به گزارش گویای صنعت،  در سخن روز مدیرمسئول آمده است که؛ هزینه تعمیر و نگهداری خودرو و قطعات آن به حدی افزایش یافته است که واقعا از توان اقشار کم درآمد خارج شده است.

یک خودروی بی کیفیت وغیراستاندارد مثل تیبا، پرایدو امثالهم بطور متوسط سالانه حدود۷تا۸میلیون با احتساب هزینه های بیمه و عوارض خرج روی دست صاحبش می گذارد.این در حالی است که اگر هزینه های تعمیراتی غیر مترقبه را حساب نکنیم.

بسیاری ارزوی داشتن خودروی شخصی دارند اما از سوی دیگر نگه داشتن یک خودرو ساخت داخل در این شرایط تورمی هنر می خواهد.

مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولان تقاضای رسیدگی دارد.