مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از وزارت بهداشت درخواست دارد تا فکری برای این وضعیت بکند و حداقل بخشی از هزینه های دندانپزشکی را بیمه ها تقبل کنند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ متاسفانه هزینه های دندانپزشکی به قدری بالا رفته که عده بسیاری از بیماران از پس پرداخت هزینه های آن بر نمی آیند .

حتی شنیده شده برخی از مراجعه کنندگان به دلیل اینکه توانایی پرداخت هزینه ترمیم دندان خود را ندارند ،ترجیح می دهند که آن را بکشند..

این در حالی است که بارها اعلام شده وضعیت بهداشت دهان و دندان ایرانیان چندان مساعد نیست.

از وزارت بهداشت درخواست داریم تا فکری برای این وضعیت بکند و حداقل بخشی از هزینه های دندانپزشکی را بیمه ها تقبل کنند.