مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد؛ تا به دلیل ورود به فصل سرما و بارش، به مردم آموزش دهند که در مصرف آب زیاده روی نکنند و از حالا به فکر ذخیره آب برای تابستان سال آینده باشند.

به گزارش  گویای صنعت، مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد؛ تا به دلیل ورود به فصل سرما و بارش، به مردم آموزش دهند که در مصرف آب زیاده روی نکنند و از حالا به فکر ذخیره آب برای تابستان سال آینده باشند.