مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از دولت مردان تقاضا دارد تا چاره ای بیندیشند. 

به گزارش گویای صنعت، در گزارش روز مدیر مسئول آمده است که؛ متاسفانه در پی مدیریت ضعیف دولت قیمت بسیاری از اقلام خوراکی به چندبرابر رسیده است.
وضعیت به گونه ای شده است؛ که مردم  باید بین اقلام مورد نیاز خود یکی را انتخاب کنند و این یعنی کوچک شده سفره مردم.
آیا دولت بر قیمت ها نظارتی دارد؟

مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از دولت مردان تقاضا دارد تا چاره ای بیندیشند.