مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از دولت درخواست دارد تا به وعده های خود در خصوص کاهش تورم وگرانی، هرچه زودتر عمل کند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت امده است که؛ وضعیت اقتصادی در حال بدترشدن است و همزمان با ان سفره مردم روز به روز کوچکتر می شود. آیا دولت حواسش به این افزایش گرانی ها است؟

مردم نیاز دارند تا دراین شرایط سخت ازسوی دولت حمایت شوند، تاکی باید شاهد ادامه پیداکردن چنین وضعیتی باشیم؟؟

از دولت درخواست داریم تا به وعده های خود در خصوص کاهش تورم وگرانی، هرچه زودتر عمل کند.