مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین مترو درخواست دارد تا فکری به حال نظارت ضعیف خود بکنند.

به گزارش  گویای صنعت، مدیر مسئول در سخن روز خود آورده است، متاسفانه به دلیل نبود نظارت کافی در ایستگاه های مترو عده زیادی از مسافران و مخصوصا فروشندگانی که در مترو مشغول به کار هستند به خود اجازه می دهند تا بدون نگرانی در ایستگاه های مترو سیگار بکشند .

به گزارش مدیر مسئول ، حال تصور کنید اگر در ایستگاه های پر تردد نظیر ایستگاه دروازه دولت حادثه ای بر اثر آتش سوزی رخ بدهد ، چه اتفاقی خواهد افتاد !
مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین مترو درخواست دارد تا فکری به حال نظارت ضعیف خود بکنند.