مدیرمسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولان مربوط درخواست برنامه ریزی صحیح و کارشناسی دارد؛ تا از هدر رفتن منابع کشور جلوگیری شود.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول امده است که؛ در تابستان با مشکل برق و کمبود آب مواجه هستیم و در فصل سرما با مشکلات دیگری نظیر کمبود گاز.

متاسفانه علاوه بر نبود برنامه منسجم از سوی مسئولین زیربط در این حوزه ها برای جلوگیری از اتلاف انرژی و عدم مصرف درست و اسراف در مصرف گاز، برق؛ هم می تواند برای مناطق محروم کشور مشکلاتی را بوجود بیاورد.

مدیرمسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولان مربوط درخواست برنامه ریزی صحیح و کارشناسی دارد؛ تا از هدر رفتن منابع کشور جلوگیری شود.