مدیرمسئول در همین راستا توصیه می کند به تمامی دستگاه ها ، سازمان های انتظامی، خدماتی و شهرداری و همچنین به تمامی رانندگان و سرنشینان خودروها و موتورسیکلت ها در این ایام که دسته ها عزاداری مردمی در مساجد و هئیات به عزاداری مشغول هستند ، با رعایت تمامی نظم و قوانین رانندگی و عبور و مرور شبکه ترافیکی روانی را برای شهروندان تهرانی به ارمغان آورند.

به گزارش  گویای صنعت، مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت می نویسد با شروع ماه محرم و شلوغی معابر در خیابان ها ،بهتر است پلیس راهور و شهرداری تهران و همچنین رانندگان و موتورسواران با رعایت به گشودن گره های ترافیکی و کاهش بار ترافیک معابر و خیابان ها کمک کند.
مدیرمسئول این سایت در ادامه اضافه می نماید ؛ متاسفانه در ایام ویژه عزاداری ماه محرم در مقابل هر تکیه ،هئیت، سقاخانه صنف های طویل و نامنظم از خودروها، موتورسواران مشاهده می شود؛ که بدون رعایت هیچ ضابطه و مقرراتی، توقف های ناگهانی و پارک خودروها بصورت دوبله و حتی بیشتر باعث ایجاد راهبندان در سطح شهر و معابر و خیابان ها می شوند و حق دیگر خودروها را سلب می نمایند.
مدیرمسئول در همین راستا توصیه می کند به تمامی دستگاه ها ، سازمان های انتظامی، خدماتی و شهرداری و همچنین به تمامی رانندگان و سرنشینان خودروها و موتورسیکلت ها در این ایام که دسته ها عزاداری مردمی در مساجد و هئیات به عزاداری مشغول هستند ، با رعایت تمامی نظم و قوانین رانندگی و عبور و مرور شبکه ترافیکی روانی را برای شهروندان تهرانی به ارمغان آورند.