به گزارش گویای صنعت، در گزارش روز مدیر مسئول آمده است ؛ که متاسفانه در چندماه اخیر افرادی که برای سفرهای ضروری به شهرهای مختلف کشور قصد سفر هوائی دارند ، اصلا موفق به تهیه بلیط هواپیما نمی شوند . مدیر مسئول می نویسد که؛ آیا هیچ مسئولی در وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشور […]

به گزارش گویای صنعت، در گزارش روز مدیر مسئول آمده است ؛ که متاسفانه در چندماه اخیر افرادی که برای سفرهای ضروری به شهرهای مختلف کشور قصد سفر هوائی دارند ، اصلا موفق به تهیه بلیط هواپیما نمی شوند .

مدیر مسئول می نویسد که؛ آیا هیچ مسئولی در وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشور پاسخگوی این بازار خرید و فروش بلیط های پروازی نیست؟