تردد خودروهای پلاک استان های دیگر در مرکز شهرتهران باعث ایجادترافیک شدید می شود و مشکلات بسیاری را برای شهروندان تهرانی بوجود اورده است.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روزمدیر مسئول پایگاه خبری  گویای صنعت آمده است که؛ تردد خودروهای پلاک استان های دیگر در مرکز شهرتهران باعث ایجادترافیک شدید می شود و مشکلات بسیاری را برای شهروندان تهرانی بوجود اورده است.
چگونه می شود که شهروندان تهرانی باید هزینه طرح ترافیک را پرداخت کنند ولیخودروهای پلاک شهرستان به راحتی در طرح ترافیک تردد دارند؟