مدیر مسئول گویای صنعت از مسئولان مربوطه تقاضا دارد تا با افرادی که سعی در فرار از پرداخت مالیات دارند، برخورد کنند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ بسیاری از مغازه داران و فروشندگان به هنگام فروش محصولات خود، از مشتری می خواهند تا مبلغ را کارت به کارت کند.
وقتی مشتری علت را جویا می شود، می گویند که دستگاه کارت خوان خراب است و هزار بهانه مختلف؛ البته بعضی ها بدون ترس می گویند که بخاطر مالیات قصد ندارند از کارتخوان استفاده کنند.
این روند می تواند در مدت طولانی ضربه بزرگی به کشور وارد کند.
مدیر مسئول گویای صنعت از مسئولان مربوطه تقاضا دارد تا با افرادی که سعی در فرار از پرداخت مالیات دارند، برخورد کنند.