چگونه با این همه نهادهای نظارتی، بازرسی و حراست که از بیت المال حقوق می گیرند؛ تا از امانت مردم حفاظت و صیانت نمایند ، اما اختلاس نجومی صورت می گیرد.

به گزارش  گویای  صنعت، در  گزارش روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است، اخیرا رسانه ها در پی اعلام مراجع قضایی مبنی بر اختلاس چند هزار میلیاردی در یک بانک دولتی، اخبار زیادی را منتشر کردند ؛ که واقعا سوال برانگیز است.
چگونه با این همه نهادهای نظارتی، بازرسی و حراست که از بیت المال حقوق می گیرند؛ تا از امانت مردم حفاظت و صیانت نمایند ، اما اختلاس نجومی صورت می گیرد.

مدیر مسئول می نویسد که؛ وقتی یک زوج جوان که وام ازدواج می خواهد هزار و یک مانع می تراشند تا آن وام ازدواج پرداخت نشود ، چرا حفره های امنیتی بانک ها را ترمیم نمی کنند؟