مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از آقایان مسئول تقاضا دارد که به عهد خود وفا کنند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛ طبق وعده وزیر کار قرارشد ، امسال افزایش حقوق کارگران ۲۷درصد باشد ؛ اما در عوض دولت با اقدامات کنترلی جلوی افزایش تورم را بگیرد.

اما تا به حال این وعده محقق نشده و دولت باید پای قول خود بایستد و حقوق کارگران را به میزان تورم افزایش یابد .

در جلسه اخیر نمایندگان کارگری و کارفرمایان علی‌رغم تلاش کارگران، هیچ بحثی در این باره نشد ، چون دولت خود کارفرمای بزرگ است و زیر بار آن نمی رود.

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از آقایان مسئول تقاضا دارد که به عهد خود وفا کنند.