ضروری است ؛ که هر چه زودتر تکلیف حجم آلودگی های تهران که فاجعه زیست محیطی برای شهروندان است، رسیدگی شود.

به گزارش گویای صنعت، در  گزارش روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که  ضروری است ؛ که هر چه زودتر تکلیف حجم آلودگی های تهران که فاجعه زیست محیطی برای شهروندان است، رسیدگی شود.

هرساله را پایان تابستان و آغاز فصل سرما در کشور شاهد حجم بالایی از آلودگی هوا هستیم.

همچنین با توجه به بازگشایی مدارس حجم ترافیک نیز افزایش پیدا می کند
از مسئولین مربوطه درخواست داریم تا فکری به حال این مشکلات که هرساله برای مردم ایجاد دردسر می کند ، بکنند.