در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ تقارن ماه رمضان با عید نوروز اینگونه اقتضا می کند که مسئولین پیش از قبل و سنوات گذشته بر بازار اقلام اساسی و خوراکی نظارت کنند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ تقارن ماه رمضان با عید نوروز اینگونه اقتضا می کند که مسئولین پیش از قبل و سنوات گذشته بر بازار اقلام اساسی و خوراکی نظارت کنند.

یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که هزینه یک سفره افطار به ۳۰۰تا۴۰۰هزار تومان می رسد.

آیا این هزینه با حقوق ثابت اقشار متوسط قابل پرداخت است؟
سفره مردم محل آزمودن عملکرد مسئولین است.