مدیر مسئول گویای صنعت از مسئولان تقاضا دارد که ؛ هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند.

به گزارش گویای صنعت، در گزارش روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که ؛ نیمی از سال ۱۴۰۲ گذشت ؛ ولی هنوز خبری از پرداخت سود سهام عدالت مشمولین برای سال۱۴۰۱ نیست .

در این شرایط گرانی کالاها پرداخت این سود می تواند ، لااقل بخشی از هزینه های معیشتی مشمولان را پوشش دهد .

مدیر مسئول گویای صنعت از مسئولان تقاضا دارد که ؛ هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند.