هرساله بر اساس یک رسم چندین ساله در لحظه سال تحویل ؛ که مردم و خانواده ها به تبریک گفتن به همدیگرو خواندن دعای سال در ایام نوروزمشغول می شوند. هم چنین یکی از برنامه های مهم و ملی که پس از لحظه سال تحویل در ایام عید نوروز که ظهور و بروز تحول زندگی و تحول طبیعت نیز هست، در این هنگامه از سوی رهبر انقلاب و نیز روسای قوای ۳ گانه نظام پیامهای جداگانه ای به فرا رسیدن بهار طبیعت و عید باستانی نوروز را با ارسال پیامهای امیدبخش را به ملت مومن و شریف ایران تبریک و شادباش میگویند.

به گزارش گویای صنعت، هرساله بر اساس یک رسم چندین ساله در لحظه سال تحویل ؛ که مردم و خانواده ها به تبریک گفتن به همدیگرو خواندن دعای سال در ایام نوروزمشغول می شوند. هم چنین یکی از برنامه های مهم و ملی که پس از لحظه سال تحویل در ایام عید نوروز که ظهور و بروز تحول زندگی و تحول طبیعت نیز هست، در این هنگامه از سوی رهبر انقلاب و نیز روسای قوای ۳ گانه نظام پیامهای جداگانه ای به فرا رسیدن بهار طبیعت و عید باستانی نوروز را با ارسال پیامهای امیدبخش را به ملت مومن و شریف ایران تبریک و شادباش میگویند.
بر اساس مقاله تحلیلی شبکه خبری گویای صنعت، اما در این میان، متن و محتوای عیدانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از جمیع جهات متفاوت و خاص ترمی باشد.
این پیام متناظر با راهبردها و استراتژی حکمرانی ، حول محور رویکرد اقتصادی، سیاسی، علمی، صنعتی و فرهنگی کشور در بازه یکساله باز طراحی و آمایش می شود، بسیار مهم و حائز اهمیت تلقی می شود .
رهبر انقلاب، امسال نیز طبق سنت معمول در پیامی تحت عنوان سالی با شعار ” مهار تورم” و ” رشد تولید”نامگذاری کرده است، تا سمت و سو وجهت گیری اقتصادی و صنعتی کشور را برای تمام قوا ، نهادها و مدیران تصمیم‌گیر تاثیرگذار در حرکت قطار رشد و ترقی و شکوفایی کشور با هدف تحقق آرمان تمدن سازی ورسیدن به آمال و آرزوی تاریخی ایران قوی را برای سال ۱۴۰۲ ترسیم نمودند
در ادامه مقاله آمده است از آنجایی که بستر سازی رشد و توسعه پایدار و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و موادغذایی که جهت تامین نیازهای داخلی و نیز رویکرد صادرات محوری به منظورارزآوری برای ذخایر ارزی کشور نیز و به‌نظر می باشد.
چنانچه این نامگذاری صرفا ابعادتشریفاتی و تبلیغاتی داشته باشد، نه تنها هیچ دستاورد اقتصادی و منافع ملی به همراه نخواهد داشت؛ بلکه به امری حاشیه ای و غیرالزام آورتنزل خواهدیافت. بر اساس تحلیل این شبکه پرواضح است که با عملیاتی شدن ” شعار مهار تورم”و” رشد تولید” در سال ۱۴۰۲ باید امیدوار بود تا با موجی از بازگشت سرمایه خارجی به داخل کشور روبرو شویم . همچنین هوشمندی و تدبیر مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به عنوان” مهارتورم ” و ” رشد تولید” بسیار آشکار است.
از آنجا که ۹۰ درصد اقتصاد کشور در انحصار دولت و حاکمیت است ، به عنوان مثال پتروشیمی فولاد در اختیار دولت است و نمی تواندبطور کامل در اختیار بخش خصوصی باشد.
در این میان رهبر معظم انقلاب در مقدمه نامگذاری سال جدید فرمودند ؛ که سرمایه گذاری در ۱۰ سال اخیر بسیار کاهش داشته است ؛ که در کالبد شکافی این مقوله یکی از دلایل کاهش سرمایه گذاری در کشور تبلیغات دولت برضد سرمایه داری است.
این شبکه خبری در ادامه آورده است، چون در فرآیند عمومی و کلی هیچگاه متصور نیست که یک سرمایه گذار و کارآفرین، سرمایه دار نباشد ؛ بلکه ابتدا باید سرمایه داربوده تا سرمایه گذاری کرده و تا در ادامه این روند کارآفرین شود.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، دولت باید در همین ابتدا سال ۱۴۰۲ شعار مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید را در دستور کار خود قرار دهد و از سوی دیگر باید در هئیت دولت مصوب شود ؛ که شرکت های دولتی و یا خصولتی در ۶ ماهه ابتدای سال۱۴۰۲ حق افزایش قیمت کالاهای خود را ندارند و حقوق عوارض گمرکی به هیچ عنوان افزایش پیدا نمیکند.
بر اساس تاکیدات مقاله شبکه خبری ساراپرس مقابله با گرانی در اختیار دولت و مجلس است ، دولت باید جهت مهار تورم ، اهتمام وافی و وافی داشته و سخن مقام معظم رهبری را نصب العین میدانی و عملی خود قرار دهد ؛ که بدون شک تورم مهار خواهدشد و در این صورت است که امید و اعتماد نیز به مردم باز خواهد گشت .
به اعتقاد این شبکه خبری ، ایجاد اعتماد و امید در مردم، عدم دخالت در ساختارهای اقتصادی توسط مجلس ، عدم شعارهای ضد سرمایه داری و کارآفرینی و عدم گرانی خدمات و ….از عوامل عمده و اساسی مهار تورم می باشد.

در همین راستا از سوی دیگر رهبر انقلاب در سخنان نوروز ۱۴۰۲ به عادی سازی روابط بین کشورهای منطقه را مورد تاکید خاص الخاص خود قرار دادند و دولت نیز باید تمام این فرآیندها ی سیاسی و دیپلماتیک را سرلوحه کار خود قرار دهد. ایشان در این مهم ، همچنین به صراحت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حمایت همه‌جانبه نمودند. آنگاه در این روند تحول خواهی و نوزایی سیاسی، اقتصادی دولت باید تیم اقتصادی خودرا ترمیم و بازسازی کند ؛ تا شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر” مهارتورم” و ” رشد تولید” محقق گردد.
چون به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ، “مهار تورم “و ” رشدتولید”در تعامل و تحول اقتصادی ، تولید صنعتی، کشاورزی و … به منزله نیروی پیشران ، توسعه پایدار کشور به شمار می روند.
در آخر و نکته پایانی چنانچه دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم ، سخنان نوروزی مقام معظم رهبری را سرلوحه جدی و ملی کار خود قرار دهند ؛ نه تنها تورم نخواهیم داشت؛ بلکه کاهش نرخ ارز، کالا و خدمات ایجاد می شود؛ که سبب افزایش اعتماد و امید در مردم می شود.
آمین یا رب العالمین