مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از  مسئولان سازمان تامین اجتماعی تقاضا دارد که؛  فکری به حال اینگونه شلوغی ها و کیفیت پایین خدمات درمانی در مراکز خودمالکی سازمان بکنند.

به گزارش گویای صنعت، در گزارش روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛  اگر این روزها به مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده باشید، حتما با صف های طولانی و حضور پرشمار بیمه شدگان برای دریافت خدمات درمانی مواجه می شوید.

موضوع گرانی دارو و ویزیت پزشکان که از توان بسیاری از اقشار بویژه بازنشستگان خارج است، آنها را به سمت این مرکز که این روزها پر ازدحام شده، می کشاند.

هرچند که مدت زمان ویزیت پزشک بسیار غیر منطقی و کم و از طرفی داروهای تجویزی بسیار محدود و در حد درمان سرپایی است.

مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از  مسئولان سازمان تامین اجتماعی تقاضا دارد که؛  فکری به حال اینگونه شلوغی ها و کیفیت پایین خدمات درمانی در مراکز خودمالکی سازمان بکنند.