چندروز گذشته فرزند خود را به یکی از مراکز درمانی برای معالجه سرماخوردگی ساده بردم. هنگام تحویل نسخه پزشک به داروخانه متوجه شدم تمام اقلام دارویی خارج از پوشش بیمه است.مسئولان قبل از اینکه شعار بدهند به راهکارهای تحقق شعارهم نگاهی بیندازند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ مسئولان در حالیکه تاکید بر طرح افزایش و جلوگیری از پیری جمعیت می کنند که غالب داروهای تجویزی برای نوزادان یا خارج از حمایت های بیمه ای است یا آنقدر سطح پوشش بیمه ای ناچیز و کم است که به چشم نمی آید.
چندروز گذشته فرزند خود را به یکی از مراکز درمانی برای معالجه سرماخوردگی ساده بردم. هنگام تحویل نسخه پزشک به داروخانه متوجه شدم تمام اقلام دارویی خارج از پوشش بیمه است.
مسئولان قبل از اینکه شعار بدهند به راهکارهای تحقق شعارهم نگاهی بیندازند.