مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد؛ تا علاوه بر حل کردن مشکل ترافیک، فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را رواج دهند تا بخشی از این مشکلات حل شود.

به گزارش گویای صنعت،  در سخن روز مدیر مسئول آمده است که؛ متاسفانه یکی از مشکلاتی که در فصل سرما با آن مواجه می شویم مربوط به آلودگی هوا است؛ که سلامت سالمندان و کودکان را در خطر قرار می دهد.

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین درخواست دارد؛ تا علاوه بر حل کردن مشکل ترافیک، فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را رواج دهند تا بخشی از این مشکلات حل شود.