قیمت دلار ، سکه و ارز، این روزها بیش از هر زمان دیگری در کشور جولان می دهد و با زندگی روزمره مردم بازی می کند. آیا واحد ملی پول ما ریال است یا دلار؟ مسئولین تکلیف مردم را نسبت به بازار ارز روشن کنند.

به گزارش گویای صنعت،  قیمت دلار ، سکه و ارز، این روزها بیش از هر زمان دیگری در کشور جولان می دهد و با زندگی روزمره مردم بازی می کند. آیا واحد ملی پول ما ریال است یا دلار؟ مسئولین تکلیف مردم را نسبت به بازار ارز روشن کنند.