مدیر مسئول این سایت در پایان تاکید دارد ، این دسته از شهروندان و متقاضیان منازل استیجاری به منظور حمل و رفع معضل مسکن در سطوح ملی و نهادهای حاکمیتی از تمامی مسئولان قوا و مراجع زیربط تقاضا دارند ؛ که فکری عاجل برای این قشر محروم جامعه به عمل آورند.

به گزارش گویای صنعت، مستاجران هرساله در فصل اجاره پایان قرارداد اجاره واحدهای مسکونی شان دچار مشکلات عدیده مالی و پولی مربوط به تمدید رهن، اجاره بهای محل سکونتشان مواجه هستند.

به گزارش مدیر مسئول شبکه گویای صنعت، بر اساس گزارشات دریافتی هرساله در اوایل تابستان ؛ که فصل نقل و انتقال و جابجایی خانواده های فاقد مسکن و به عبارتی مستاجران بی سرپناه محسوب می شود.
متاسفانه خانواده های مستاجر و بی سر پناه از گرانی اجاره بها مبالغ مربوط به پول رهن واحدهای استیجاری به ستوه آمده اند.
بر اساس این گزارش در این خانواده های مذکور برای تامین و تهیه واحد مسکونی استیجاری خویش هیچ امیدی برای اینکه موفق شوند ؛ حتی در مراکز و مناطق جنوبی شهر تهران نیزواحدی کوچک و نقلی را به عنوان سرپناهی بیابند، کاملا قطع امید کردند.
مدیر مسئول این سایت در پایان تاکید دارد ، این دسته از شهروندان و متقاضیان منازل استیجاری به منظور حمل و رفع معضل مسکن در سطوح ملی و نهادهای حاکمیتی از تمامی مسئولان قوا و مراجع زیربط تقاضا دارند ؛ که فکری عاجل برای این قشر محروم جامعه به عمل آورند.