مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولان قوه قضائیه تقاضای رسیدگی به این موضوع را دارد.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ برخی از گزارشات حاکی از این است که انحصارگرایی در دفاتر الکترونیک قضایی موجب شده تا این دفاتر در شهرهایی مثل تهران و یا اهواز با وجود متقاضی، افزایش نیابد و مردم برای ثبت شکایات دچار مشکل شوند .

مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولان قوه قضائیه تقاضای رسیدگی به این موضوع را دارد.