بر همین اساس و به مصداق سخن معروف " من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" برخود وظیفه می دانم تقدیر و تشکر از پرسنل خدوم اورژانس تهران داشته باشم و از مسئولان و قانون گذاران تقاضامندم تا از تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز اورژانس  و همچنین حقوق و معیشت این قشر فداکار و ساعی دریغ نورزند.

به گزارش گویای صنعت، در جایگاه  مدیرمسئولی شبکه خبری گویای صنعت و به عنوان  یک وظیفه انسانی و اخلاقی بر خود فرض و واجب می دانم تا از خدمات نیروهای خدوم و مخلص مجموعه اورژانس تهران تقدیر نمایم .

نیروهایی که علیرغم کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی از طریق تماس تلفنی ۱۱۵ در لحظات بحرانی که؛   پای مرگ و زندگی در میان است ، خودرا بر بالین بیماران بدحال و اورژانسی رسانده و به مصداق فرشتگان نجات و بر اساس وظیفه شناسی نقش مسئولیت حیاتی  خودرا ایفا می کنند و با رسیدن سریع بیماران به مراکز درمانی و بیمارستانی به آنان زندگی مجدد می بخشند.

بر همین اساس و به مصداق سخن معروف ” من لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق” برخود وظیفه می دانم تقدیر و تشکر از پرسنل خدوم اورژانس تهران داشته باشم و از مسئولان و قانون گذاران تقاضامندم تا از تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز اورژانس  و همچنین حقوق و معیشت این قشر فداکار و ساعی دریغ نورزند.