پلیس به عنوان حامی و مجری قانون و نیز متولی نظم و امنیت و آرامش جامعه و حقوق شهروندان شناخته می شود.

به گزارش گویای صنعت، در این که حال کشور خوب نیست، تردیدی وجود ندارد. اقتصاد ،فرهنگ، امنیت، اخلاق  وهنجارهای اجتماعی دچار بیماری هستند. این بیماری مربوط به امروز و این دولت و دولت قبل نیست؛ بنابراین دعوایی که معمولاً جناح‌ها و فعالان سیاسی رقیب با همدیگر دارند، تا گناه ها را بر گردن همدیگر بیندازند، دعوای بیهوده است .همه باید دست به دست هم بدهند و برای حفاظت از نظام چاره جویی کنند.

شاید اصلی‌ترین اشکال این باشد که کسی در صدد پیدا کردن منشاء بیماری نیست و همه به معلول می پردازند و به سراغ علت نمی روند ؛ بنابراین قبل از هر چیز باید حکمرانان، حاکمان و دست اندرکاران اداره کشور را قانع کرد که بیماری وجود دارد. باید با این واقعیت مواجه شوند و با جدیت در صدد معالجه آن برآیند.

متاسفانه طی سه ماه گذشته که وقایع مربوط به ناآرامی ها و اعتراضات و اغتشاشات اخیر در جامعه و کشورمان در جریان بود متاسفانه آثار وضعی و تبعات سود و عوارض منفی آن در ثبات عمومی و امنیت داخلی و نیز زندگی روزمره، غذایی، فضای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی در معیشتی مردم سایه انداخته است.

در بحث مربوط به جولان دادن و میدان داری مخلین امنیت و آرامش جامعه همچون سارقین، اراذل و اوباش و هنجارشکنان که در سایه اقدامات آشوب طلبانه و معاندین و منافقین تجزیه طلب به دامنه خلافکاری ها، سرقت ها و مزاحمت به نوامیس مردم توسعه بخشیدند.

پرواضح هست  که این رفتارها و ناهنجاری ها اخلاقی و اجتماعی متعاقب آن قبض و بسط یافت؛ که  پلیس به عنوان حامی و مجری قانون و نیز متولی نظم و امنیت و آرامش جامعه و حقوق شهروندان شناخته می شود. از زمان شروع قائله ناآرامی‌های اخیر کشور ، پلیس که در حقیقت نماد و اصول نظم آفرینی و امنیت سازی در کشور است ، با نیروهای عملیاتی و تجهیزات و انتظامی خود درگیر و مشغول مقابله کشور و دستگیری سرشاخه ها و سرپل های داخلی بیگانگان  در این آشوب ها بود و تمام نیرو ،انرژی و توان عملیاتی و میدانی شان را مصروف خاتمه دادن به جریانات  منسوب به آشوب طلبان و تجزیه طلبان کشورشد؛ که این تمرکز ظرفیت اطلاعاتی و امنیتی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ زمینه ساز نیروهای فرصت‌طلب و دامنه های جرم و جنایت، سرقت، آدم ربایی و مزاحمت به نوامیس تشدید شد.

هرچند پلیس هوشمند و مسئولیت‌پذیر از ماموریت ذاتی خود که همانا تامین امنیت پایدار برای جامعه و شهروندان و مبارزه بی‌امان با سارقان اموال و سرمایه زندگی مردم و باندهای اراذل و اوباش را به عنوان اولویت تعطیل ناپذیر می دانند. تا در سایه مساعی و امنیت و اهتمام شبانه‌روزی نیروهای جان بر کف و ایثارگر مردم عزیز جامعه و کشور به فعالیت و کارهای اقتصادی صنعتی علمی و آموزشی و نیز به زندگی روزمره خود در تامین معیشت ،گستراندن سفره امید و آرزو های آینده شان با نشاط و شاداب باشند.

به امید پایان هر چه سریعتر جریانات اعتراضی موجود در کشور و دیگر سوی فعال و مایشاء شدن اقتصاد کارخانه ها ،شرکت های صنعتی و تولیدی کشورمان را نظاره گر باشیم. آمین یا رب العالمین