حال این سوال برای دانشجویان دانشگاه آزاد پیش می آید این شهریه ها خرج چه اموری می شود؟ و چرا این دانشگاه فکری برای توسعه این سایت نمی کند؟

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ مردم انتظاردارند تا با پیشرفت تکنولوژی کارهای روزمره آنها سریعتر و راحت تر انجام شود؛ اما از زمانیکه سامانه آموزشیار شروع به فعالیت کرد، مشکلات دانشجویان دانشگاه ازاد بیشتر ازقبل شد. این مشکلات در زمان انتخاب واحد وزمان حذف و اضافه به اوج خود می رسد.
باتوجه به شهریه ای که دانشگاه آزاد از دانشجویان می گیرد، انتظار می رود تا حداقل سایتی که برای انجام امورات دانشجویی راه اندازی کرده بدون مشکل باشد؛ اما چنین نیست.
حال این سوال برای دانشجویان دانشگاه آزاد پیش می آید این شهریه ها خرج چه اموری می شود؟ و چرا این دانشگاه فکری برای توسعه این سایت نمی کند؟