حالا که دیگر زمانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمانده ،از کاندیداها درخواست داریم به مردم وعده ای ندهند که توانایی عمل به آن را ندارند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ حالا که دیگر زمانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمانده ،از کاندیداها درخواست داریم به مردم وعده ای ندهند که توانایی عمل به آن را ندارند.