مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولان مربوطه درخواست می شود تا نسبت به حل این مشکل هر چه زودتر اقدام کنند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ متاسفانه هنگام مراجعه به برخی از دستگاه های عابر بانک برای دریافت پول نقد با مشکل مواجه می شویم . مشکل اینجاست که بیشتر این دستگاه ها پول کافی برای پرداخت به مراجعه کننده ندارند .
این اتفاق به خصوص در دستگاه های عابربانک مرکز شهرزیاد اتفاق می افتد .
از مسئولان مربوطه درخواست می شود تا نسبت به حل این مشکل هر چه زودتر اقدام کنند