یکی چالش ارتباطی داره ، یکی چالش درآمدی داره ، یکی چالش عاطفی داره ، یکی چالش سلامتی داره ، یکی چالش فروش داره ، یکی چالش افسردگی داره ، یکی چالش یادگیری داره

به گزارش گویای صنعت، یکی چالش ارتباطی داره ، یکی چالش درآمدی داره ، یکی چالش عاطفی داره ، یکی چالش سلامتی داره ، یکی چالش فروش داره ، یکی چالش افسردگی داره ، یکی چالش یادگیری داره…

اگه معنیِ درستی به این چالشا بدیم ، اینا بودنش نعمته نه بلا!
اگه اینا نباشن دیگه واسه چه چیزی تلاش کنیمو احساس پویایی کنیم؟!

یه نفر هست که ازت ناراحته؟!
تماس بگیر دلجویی کن
دخل و خرجت به هم نمیخونه؟!
ایده پردازی کن و مشورت بگیر
حال روحیت خوب نیست؟!
برو پیش یه مشاور
انگیزه ت کم شده؟!
چندتا هدف جدید بنویس…

به جای فکر کردن و گفتگوهای درونی ، سعی کنیم با اشتیاق با این مدل چالشا روبرو شیم!

محسن بهمنش روانشناس