از جمله مدیرانی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبلور عینی و تجسم عملی مدیر اجرایی ، جهادی ، انقلابی و ولایتی که در حوزه مدیریتی خویش با مردم تعاملگرابوده و از سویی نیز توانست محرومیت و استضعاف اقتصادی ، عمرانی و رفاهی را از چهره عمومی شهرستان و منطقه شههری بزداید، کسی نبود به جزفرمانده لایق و تاثیرگذار شهرستان ری.

به گزارش گویای صنعت، در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، افراد و چهره های سیاسی، اجرایی، فرهنگی کشور به تناسب جایگاه اجتماعی و اجرایی شان ، منشا خدمات و تحولات و آثار معنوی و مادی متنوع و وسیعی را در مجموعه حاکمیتی بر جای می گذارند .

از جمله مدیرانی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبلور عینی و تجسم عملی مدیر اجرایی ، جهادی ، انقلابی و ولایتی که در حوزه مدیریتی خویش با مردم تعاملگرابوده و از سویی نیز توانست محرومیت و استضعاف اقتصادی ، عمرانی و رفاهی را از چهره عمومی شهرستان و منطقه شهرری بزداید، کسی نبود به جزفرمانده لایق و تاثیرگذار شهرستان ری.

 

فرماندار ری از شهری که از بسیاری جهات استاندارهای عمرانی ، رفاهی و زیست شهری نداشت را با روحیه مثال زدنی و شخصیتی خستگی ناپذیر توانست، اوضاع سیاسی و شرایط عمرانی و آبادانی شهرری را به نقطه ای مطلوب، ایده آل و سازنده رهنمون سازد .

با افتخار و اخلاص به این فرماندار مردمی ، تلاشگر، مدیر اجرایی و ارزشی دست مریزا د گفته و برایشان موفقیت و سربلندی راآرزومند است.