بزرگراه خليج فارس از پل شهید کاظمی بسمت عوارضي در هردو مسير. توقف كليه وسايل نقليه درمدخلهاي ورودي، خروجي و خيابانهاي فرعي منتهي به پاركينگها و نيز خيابانهاي اصلي محوطه بهشت زهرا(س).

به گزارش گویای صنعت، سردار حمیدی درباره ممنوعیت های توقف گفت :

از ساعت ۲۴۰۰ روز شنبه مورخه ۱۳/۳/۱۴۰۲ تا پایان مراسم ممنوعیت های توقف به شرح ذیل است :
بزرگراه خلیج فارس از پل شهید کاظمی بسمت عوارضی در هردو مسیر.
توقف کلیه وسایل نقلیه درمدخلهای ورودی، خروجی و خیابانهای فرعی منتهی به پارکینگها و نیز خیابانهای اصلی محوطه بهشت زهرا(س).
توقف کلیه وسایط نقلیه در طول بلوار علامه عسگری در هر دو مسیر از سه راهی باقر شهر تا پل حرم (خلیج فارس) .
توقف کلیه وسایل نقلیه در طول بزرگراه شهید هاشمی(صالح آباد) از پل صنیع خانی تا علامه عسگری.
سردار حمیدی به محدودیت های تردد نیز اشاره داشت و افزود :از ساعت ۲۲۰۰ روز شنبه مورخه ۱۳/۳/۱۴۰۲ تا خاتمه مراسم و تخلیه کامل پارکینگها و معابر و برقرار شدن شرایط عادی، تردد کلیه وسایل باربری سنگین در مسیر جاده قدیم قم و بزرگراه شهید رجایی و آزاد راه تهران قم از پل حسن آباد تا پل بزرگراه آزادگان و بالعکس ممنوع بوده و این قبیل وسایل می توانند از طریق جاده حسن آباد به جاده ساوه و آزادگان غرب و شرق و همچنین جهت تردد وسایل نقلیه سنگین به قم از طریق بزرگراه آزادگان به جاده ساوه تردد نمایند.
از ساعت ۰۶۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴/۳/۱۴۰۲ تا خاتمه مراسم تردد کلیه وسیله نقلیه از شمال به جنوب بزرگراه شهید هاشمی از پل آزادگان به سمت جنوب و مسیر غرب به جنوب و شرق به جنوب ازادگان به بزرگراه شهید هاشمی ( صالح اباد ) جنوب ممنوع و خوردروها به سمت آزادگان غرب و شرق و جاده قدیم قم هدایت خواهند شد .
از ساعت ۲۲۰۰ روز شنبه مورخه ۱۳/۳/۱۴۰۲ تا خاتمه مراسم تردد کلیه وسیله نقلیه از تقاطع سه راه باقر شهر به سمت علامه عسگری غرب تا پل حرم و همچنین مسیرهای بالعکس ممنوع خواهد بود.

از ساعت ۲۲۰۰ روز شنبه مورخه ۱۳/۳/۱۴۰۲ تا خاتمه مراسم ، در مسیر جنوب به شمال آزادراه قم –تهران از پل حسن آباد اعمال محدودیت شده و فقط کاروان زائرین میتوانند به سمت شمال آزادراه ادامه مسیر دهند.
تردد وسایل نقلیه سبک در محور آزاده راه تهران ـ قم مسیر شمال به جنوب حد فاصل پل شهید کاظمی تا عوارضی تهران ـ قم مجاز بوده و محدودیتی اعمال نخواهد شد.

قابل ذکر است در صورت نیاز پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به محدودیت ها و ممنوعیت های تردد در مسیرهای مختلف نیز اقدام حواهد داشت که متعاقبا اعلام می گردند.