یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی می‌گوید که سفر سید ابراهیم رئیسی به سوریه اسراییل را در لاک خودش فرو می برد.

به گزارش گویای صنعت به نقل از فردا، سفر ابراهیم رئیسی به سوریه فارغ از ابعاد سیاسی که نشانگر روابط دیرینه ایران و بشار اسد است، بیانگر پیام هایی امنیتی و اقتصادی نیز هست، بخصوص در شرایط فعلی که نقش روس ها در سوریه کاهش پیدا کرده و ایران فرصت های بسیار در سوریه برای خلق امتیاز های اقتصادی و تحکیم پایه های امنیتی خود در منطقه دارد.

جعفر قنادباشی، کارشناس روابط بین الملل، در آغاز درباره پیام  های سیاسی سفر رئیسی به سوریه به «فردا» گفت: این سفر پیام های بسیار مهم و ویژه ای را مخابره می کند و یکی از آن این است که اعلام آغاز یک سرفصل جدید از فعالیت های سیاسی کشور های محور مقاومت است که می تواند رونق بخش بسیاری از همکاری های دیگر در کل منطقه باشد. این سفر بیانگر موقعیت برتر کشور های محور مقاومت در موازنه های منطقه ای است که در آن اقتدار سیاسی و امنیتی ایران را در منطقه نشان می دهد. می توان گفت این سفر عزم ملت های مسلمان و کشور های اسلامی را برای پایان دادن به تنش ها در دیگر قسمت های منطقه را بیشتر می کند.

وی در ادامه نسبت به فرصت های سیاسی و اقتصادی و این سفر افزود: آقای رئیسی در این سفر به دنبال همکاری های دوجانبه و ایجاد زمینه های همکاری اقتصادی است. سوریه فرصت های اقتصادی بسیاری دارد که کشور های منطقه بر سر آن رقابت می کنند. جایگاه سوریه از این جهت که دسترسی به بازار های اروپایی را دارد برای بخش خصوصی ما موقعیت خوبیست. همچنین با توجه به جایگاه ما بین کشور های دیگر در سوریه، امتیاز برتری برای شروع این همکاری ها داریم. این سفر نمادی از جایگاه ایران و سوریه در کل منطقه و آغاز همکاری های مشترک از جمله سازمان همکاری های اسلامی است. این سفر به نوعی اعلام پیروزی مقاومت است.

قنادباشی در پایان درباره تقابل های احتمالی رژیم صهیونیستی در مواجهه با این سفر گتف: اسراییلی ها الان در موقعیت بسیار انفعالی هستند و کار هایشان جنبه افعالی دارد. در این صورت آن ها هر حرکتی انجام دهند خواسته هایشان را تحقق نمی بخشد. آمریکا و اسراییل مخالف همکاری بین کشور های محور مقاومت اند و سیاست شان ایجاد دودستگی و ضربه زدن به این روابط است. تجربه سال های اخیر نشان داده است که با وجود تمام تلاش های نظامی و فرهنگی و سیاسی که بر علیه ایران و کشور های منطقه از جمله ایران و عراق و سوریه به کار گرفتند موفق نشدند. مسلما آن ها تحرکاتی را انجام خواهند داد تا به اشکال مختلف روابط ایران با منطقه را تضعیف کنند. این سفر آن ها را بیشتر در لاک خودشان فرو می برد و در موضع انفعالی قرار می دهند.