جلسه هفتگی ملاقات مردمی محسن خرمی شریف شهردار قرچک با شهروندان در راستای تکریم ارباب‌رجوع برگزار شد که در این نشست مسائل و مشکلات شهروندان به صورت چهره به چهره با مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف بررسی شد.

به گزارش گویای صنعت، جلسه هفتگی ملاقات مردمی محسن خرمی شریف شهردار قرچک با شهروندان در راستای تکریم ارباب‌رجوع برگزار شد که در این نشست مسائل و مشکلات شهروندان به صورت چهره به چهره با مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف بررسی شد.

گفتنی است، شهروندان قرچکی می‌توانند به منظور هماهنگی برای حضور در جلسات ملاقات با شهردار قرچک و طرح مسائل و مشکلات خود؛ با شماره تلفن‌های ۴- ۳۶۱۵۱۵۸۰ داخلی ۱۸۳ واحد روابط عمومی تماس حاصل کنند.