به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری سومین دوره نمایشگاه گل و گیاه و هفت سین در نمایشگاه دائمی شهرداری برگزار میشود.

به گزارش گویای صنعت، به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری سومین دوره نمایشگاه گل و گیاه و هفت سین در نمایشگاه دائمی شهرداری برگزار میشود.

🕐زمان برگزاری نمایشگاه : ۱۵ الی ۲۸ اسفند ماه از ساعت ۱۱ الی ۲٠
🏠مکان: محل دائمی نمایشگاه شهرداری