رئیس جمهور محبوب ملت در راه خدمت به مردم لحظه ایی درنگ نکرد و ایشان همیشه در یادها ماندگار خواهند بود.

به گزارش گویای صنعت،سعید باقری ضمن تسلیت به ملت شریف ایران،تحریم های ظالمانه در صنعت هوایی همیشه باعث رنجش مردم شده است

رئیس جمهور محبوب ملت در راه خدمت به مردم لحظه ایی درنگ نکرد و ایشان همیشه در یادها ماندگار خواهند بود.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی یک قهرمان بود چرا که در طول دوران کوتاه ریاست جمهوری نظر اکثریت احزاب سیاسی و همه آحاد مردم را با کیفیت مدیریت و خالصانه به خود جلب کرده بود.سعید باقری افزود از نقاط قوت و عطف ایشان،ایجاد همبستگی میان سلایق مختلف در جامعه بود که این امر بسیار به سختی محقق میشود