برای اولین بار شاخص های پایش محیط زیستی ارزيابى عملكرد محيط زيست مناطق از حالت کیفی به کمی تغییر کرده است و امتیازدهی برابر فرمول و جدول بندی توسط کارشناسان اداره کل صورت می‌گیرد.

به گزارش گویای صنعت، “حلیا سادات حسینی” مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ششمین چهارشنبه ى محیط زیستی با حضور در منطقه یک و همراهى سید مهدی صباغ شهردار و مدیران حوزه محیط زیستی منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از ارزیابى و صدور کارنامه محیط زیستى براى مناطق ٢٢ گانه، ارزیابى عملکرد وضعیت محیط زیستى نواحى نیز در دستور کار قرار دارد.

او ضمن تشکر از زحمات شهردار و معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه در خصوص هماهنگی های به عمل آمده با اشاره به تنوع اصناف در این منطقه در خواست کرد با توجه به وجود آیین نامه عوارض آلایندگی که در اسفندماه به روز رسانی شده و شامل واحدهای صنعتی و خدماتی می‌شود و همچنین با توجه به اینکه این عوارض می تواند منبع درآمدی برای شهرداری باشد، این موضوع به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حسینی همچنین موقعیت منطقه را به دلیل ویژگی خاص گردشگری مورد اهمیت دانست و تصریح کرد: نیاز است بحث پارک آموزش محور و اکوتوریسم و رفع آلایندگی کارخانه‌های بتن سازی در این منطقه جدی تر مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردارى تهران در ادامه اشاره ای به سرانه مصرف آب در منطقه عنوان کرد: با توجه به تاکید کلان کشوری به مصرف بهینه حامل های انرژی، می بایست مصرف بهینه سرانه آب در منطقه با نگاه جدی تری دنبال شود.