آب روهای بزرگراه شهید بابایی با هدف هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی معبر در بارش های پاییزی ساماندهی و تردد خودروها کانالیزه شد.

به گزارش گویای صنعت،سید مهدی صباغ شهردار این منطقه گفت: بزرگراه شهید بابایی یکی از شریان های اصلی در شمال شرق شهر تهران است که ۱۳ کیلومتر آن در منطقه یک قرار دارد و نقش مهمی در جا به جایی و انتقال شهروندان این منطقه به بزرگراه امام علی، آزاد راه پردیس – تهران و… دارد بر همین اساس با هدف رفع معضل آبگرفتگی و هدایت آبهای سطحی و تردد ایمن و روان در این بزرگراه اقدامات لازم حد فاصل پل هنگام تا پل استخر اجرا شد.

صباغ با اشاره به اقدامات اجرایی در خصوص هدایت آب های سطحی به اجرای ۳۸۸ متر طول جدول گذاری اشاره کرد و افزود: از این متراژ ۴۴ متر طول در حال اجراست و برخی از جداول به صورت دوبل کار شده است که می توان به عملیات مرمت نهر روباز به طول ۴۰ متر مقابل ورودی شماره ۴ بوستان یاس فاطمی واقع در بزرگراه بابایی شرق، احداث و ترمیم کانیو جانبی بزرگراه شهید بابایی شرق در تقاطع هنگام به متراژ ۲۲۰ متر طول، عملیات احداث و بازسازی شبکه های فرعی آبهای سطحی در ۸ نقطه بزرگراه شهید بابایی و شهید صدراز جمله خروجی قبل خیابان کوهستان به طول ۱۱۰ متر طول اشاره کرد.

او در خصوص اقدامات اجرا شده در راستای تردد روان و ایمن در این بزرگراه نیز گفت: عملیات مرمت جداول فرسوده به طول ۱۴۱ متر، تسطیح لچکی به طول ۱۵ متر و بازسازی و احداث رفیوژ میانی به طول ۷۰ متر در بزرگراه بابایی شرق کندروی بزرگراه شهید باقری به خیابان استخر، مرمت و بازسازی جداول جداکننده تندرو به کندرو ۱۱۰ متر طول جهت سهولت در تردد خودروها، تهیه مصالح و اجرای روسازی و زیرسازی سطوع لچکی ها به مساحت ۷۸ متر مربع به منظور پوشش و نمادار کردن سطوح، مناسب سازی پیاده رو تیپ ۴ در حدود ۲۶۰ متر مربع از اقدامات اجرایی بوده است.