مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با اعلام اینکه صندوق ذخیره در مسیر تعالی و انضباط بخشی حداکثری گام بر می دارد تاکید کرد: طهارت مالی و شفافیت سازمانی یک ضرورت اساسی است و موسسه به چشم،ذهن،قلم و عمل باید مطهر باشد.

به گزارش گویای صنعت، حمیدرضا نجف پور کردی در همایش مدیران عالی موسسه،هلدینگها و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره، با تاکید بر هم افزایی و هماهنگی در مسیر شفافیت سازمانی به ضرورت هماهنگی و هم افزایی در حوزه های نظارتی از سناد صندوق تا هلدینگ‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت یکی از اهداف این نشست‌ها و هم اندیشی‌ها، ایجاد گفتمان واحد و قالب سازمانی در حوزه راهبری از حیث نظارت و کنترل است.
مدیرعامل صندوق ذخیره با اشاره به اهمیت برگزاری بموقع و منظم مجامع شرکت ها اظهار داشت واحدهای داخلی در حوزه برگزاری مجامع سازمانی باید به وظایف خود عمل نمایند و راهبری این مهم با مدیران عامل شرکت‌هاست.
دکتر نجف پور کردی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات پیش مجمع که برای تمام شرکت‌ها برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: یکی از زوایایی که دنبال آن هستیم اهمیت بالای این جلسه و جلوگیری از سهل انگاری آن است.
وی تصریح کرد: هر تاخیری در برگزاری مجامع موجب تاخیر در برگزاری مجمع هلدینگ‌ها و به تبع آن موسسه خواهد شد که داعیه شفافیت را برای سهامداران متزلزل می‌کند.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: هدف گذاری کردیم تا ٣٠ دی ١۴٠٢ مجمع موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شود و به تبع آن باید پیش از این مجمع سایر شرکت‌ها و هلدینگ‌ها برگزار شود.
دکتر نجف‌پور کردی با اشاره به اینکه در زمان بندی مشخص شده مجامع، باید برای پاسخگویی به ذی‌مدخلان پاسخ روشن داشته باشیم، ادامه داد: احترام به معلمان به عنوان سهامداران در اصول کارها نهفته است و بی توجهی به قانون و ارزش های حاکم بر ان خدشه به اصول است و ما در این همایش روی این اصول تمرکز داریم و نباید نگاه ابزاری به آن نداشته باشیم.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: با این رویکرد عمق بخشی استراتژیک خواهیم داشتیم و این کار را تحت عنوان نظام راهبری دنبال می کنیم.