سردار محمدیان گفت: ۵۱باند مختلف شناسایی و ۲۴۰ نفر دستگیر شدند.

به گزارش گویای صنعت،  سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در طرح کاشف پلیس اگاهی تهران بزرگ در حضور اصحاب رسانه بیان داشت: در راستای تدابیرسردار فرماندهی طرح تشدید مبارزه با سارقین در سراسر کشور به اجرا در امده است .

 

وی ادامه داد:  ۵۱باند مختلف شناسایی و ۲۴۰ نفر دستگیر شدند.

سردار محمدیان با اشاره به سرنوشت گوشی های سرقتی، بیان داشت: بخش زیادی از مرز خارج و قسمتی هم توسط مالخران اوراق می شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: ۸۰ درصد دستگیرشدگان دارای  سابقه کیفری مرتبط هستند و در قانون کسانی که دارای سابقه  سرقت هستند دارای قرار سنگین تر و برخورد قاطع تر می باشند.