دومین خانه کوچک معلولین ذهنی خفیف زیر ۱۴سال با نام باغبانان بهشت ابدی افتتاح شد.

به گزارش گویای صنعت،دومین خانه کوچک معلولین ذهنی خفیف با نام باغبانان بهشت ابدی و با ظرفیت ۲۰ نفر، با حضور محمود برزگر مدیر بهزیستی شهرتهران، فرزانه نیکرو معاون توانبخشی بهزیستی شهر تهران و کارشناسان توانبخشی افتتاح شد.

مدیر بهزیستی شهر تهران ضمن حضور در این افتتاحیه از مرکز مذکور بازدید کرد و در حاشیه این افتتاحیه گفت: این خانه‌های مراقبتی کوچک مانند سایر خانه‌ها، دارای هال، پذیرایی، آشپزخانه و اتاق خواب هستند و باید فضای فیزیکی آنها طبق دستورالعمل‌های تاسیس خانه‌های گروه توانبخشی مناسب‌سازی شوند تا افرادی که در این مراکز مراقبت می شوند در فضایی همانند خانه از آنها نگهداری شود.

برزگر در ادامه سخنانش افزود: هدف غایی خانه های کوچک مشارکت در انجام امور شخصی به منظور تقویت حس مسئولیت پذیری متناسب با سن و توانمندی و امکان زندگی مستقل فرزندان می باشد تا این فرزندان بتوانند با توانمندی های خود آشنا شوند و در جامعه مورد پذیرش قرار گیرند.

قابل یادآوری است، خانه های کوچک معلولین ذهنی با رویکرد کوچک سازی مراکز شبانه روزی و به منظور ایجاد محیطی مشابه خانه برای ‌افراد دارای معلولیت ذهنی تاسیس می شود تا این افراد در فضایی همانند خانه مورد مراقبت قرار گیرند.