استاندار تهران بر‬ ضرورت‬ تشکیل سازمان نوسازی بازار تاکید کرد و گفت: طرح نهایی ساماندهی بازار بر عهده شهرداری تهران است.

به گزارش  گویای صنعت، علیرضا فخاری عصردر دومین جلسه چاره اندیشی مخاطرات بازار تهران که با حضور حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران و سایر مسئولان ذیربط برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم اظهار داشت: وضعیت کنونی ایمنی بازار تهران رضایت بخش نیست.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید جلسات بازدهی داشته و منجر به نتیجه باشند، گفت: مشکل اساسی و فعلی بازار، معضل مدیریت است، که باید برای آن چاره اندیشی و یک متولی برای آن تعیین شود.

فخاری با اشاره اینکه بازار باید محل تبادل امور تجاری باشد و توزیع و تولید جای دیگری انجام شود، افزود: تغییر این نظام یک کار جدید است و در ساماندهی باید به آن توجه داشت.

وی عنوان داشت: برای ساماندهی بازار باید یک سازمان در صحنه باشد، همانطور که برای طرح‌های دیگر این موضوع تجربه شده و در این برهه دیگر اقدامات مقطعی قابل پذیرش نیست و ضروری است که کارگروه‌هایی به عنوان طرح نظام مسائل بازار، استحصال و تا ۱۵ روز دیگر موضوع تعیین تکلیف شود.

استاندار تهران بر اولویت تشکیل سازمان نوسازی بازار تاکید کرد و عنوان داشت: با توجه به اینکه نوسازی مفهوم بازسازی و ترمیم و اصلاح را هم در بر می‌گیرد با تشکیل این سازمان ذینفعان بازار هم می‌توانند حاضر شوند و از نقطه نظراتشان دفاع کنند و با تعیین حدود وظایف موانع مشخص و رفع شود.

وی بیان داشت: از موضوعات فوری که باید در دست اقدام باشد تعیین محلی برای انتقال بخشی از مشاغل به ظاهر مزاحم است، مثلاً این موضوع مشخص است که مواد آتش زا و قابل اشتعال نباید کنار پارچه فروشی باشد.

استاندار تهران اقدام فوری دیگر را شناسایی تعیین محل مناسب نزدیک تهران، برای مشاغل نامتجانس عنوان کرد و اظهار داشت: ضروری است که برای مشاغلی با تهدیدات شبه امنیتی یک محل مناسب تعیین و این مشاغل به آن محل منتقل شوند.

فخاری معضل حضور دستفروش ها و سیستم حمل و نقل بار در کف بازار را نیز بسیار مهم برشمرد و گفت: با انتقال دستفروش ها می‌توانیم به نظم دهی بیشتر نزدیک شویم.

وی با اشاره به اینکه بازار تهران دارای ۳۴۰ عضو هیأت امنا است افزود: شهرداری مکلف است که با طراحی مناسب ساماندهی بازار را در دستور کار بگذارد و در این زمینه باید موقعیت بازار مشخص شود که متولی چه کسی است و سیستم عرضه و توزیع و ورود و خروج ها چگونه می‌باشد و با توجه به اینکه شهرداری نقش اول ساماندهی را دارد این انتظار وجود دارد که با قید فوریت موضوع بازار را در دستور کار قرار دهد و در این زمینه مجموعه استانداری در کنار شهرداری خواهد بود و تمام دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند.

استاندار تهران در خصوص سهم ۳۰ درصدی اوقاف از بازار نیز بیان داشت: اوقاف باید در این خصوص یک سیاست خاص تبیین کند، چرا که سهم قابل توجهی در این زمینه دارد.