رئیس کمیته امداد مناطق سه و شمیرانات، گفت: شهروندان مناطق سه تهران و شمیرانات در هشت ماهه سال جاری دو میلیارد و ۱۸۷ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند.

به گزارش گویای صنعت،جهاندار آقامحسنی فشمی با ارائه گزارشی از جمع آوری صدقات در مناطق سه وشمیرانات، گفت: شهروندان مناطق سه تهران و شمیرانات در هشت ماهه امسال ۲  میلیارد و ۱۸۷  میلیون تومان صدقه پرداخت کردند.

وی افزود: از این میزان صدقه جمع آوری شده، ۵۱۳ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری فعال در مناطق سه و شمیرانات جذب و برای کمک به خانواده‌های نیازمند هزینه شده است.

محسنی فشمی با اشاره به  اینکه، کمک‌های جمع‌آوری‌شده با توجه به نیاز جامعه هدف در امور معیشتی، درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان هزینه می‌شود، گفت: هم‌اکنون  ۶ هزار و ۶۳۹ صندوق صدقات فعال در مناطق سه تهران و شمیرانات وجود دارد که از این تعداد  ۴ هزار و ۸۱۷ صندوق در اختیار مشترکان خانگی و مابقی در قالب صندوق بزرگ و متوسط در معابر، ادارات، مجتمع‌های تجاری و مدارس نصب‌شده‌اند.

رئیس کمیته امداد مناطق سه و شمیرانات ،یادآور شد: همچنین ۱۵۴۱ مشترک حقیقی و حقوقی نیز از طریق  QR کد صدقات خود را به مبلغی بالغ بر ۲۲  میلیون و ۷۳۶ هزار تومان پرداخت کرده اند.