صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی طی 7 ماهه 1402، با افزایش 38 درصد وزنی و 7.5 درصد ارزشی، به بیش از 7.4 میلیارد دلار رسید.

به گزارش گویای صنعت، شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۳۵ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۴۶ تن محصول به ارزش ۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون و ۷۹۶ هزار دلار صادر کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۶ میلیون و ۳۰ هزار و ۵۳ تن محصول به ارزش ۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون و ۴۰۲ هزار دلار بود.

از این میزان، ۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۷۸۷ تن (به ارزش ۳ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۸۲۰ هزار دلار محصولات زنجیره فولاد، ۱۷۵ هزار و و ۲۴۷ تن (۸۵۴ میلیون و ۸۷ هزار دلار) مس و محصولات پایین دستی، ۲۲۱ هزار و ۹۳۶ تن (۵۰۳ میلیون و ۲۰۷ هزار دلار) زنجیره آلومینیوم و محصولات و ۲۳۸ هزار و ۹۹۲ تن (۳۲۷ میلیون و ۵۰۴ هزار دلار) محصولات زنجیره روی صادر شد.

همچنین، بخش دیگری از صادرات انجام شده در مدت یاد شده شامل ۸ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۵۷۳ تن (۲۱۹ میلیون و ۵۴۹ هزار دلار) محصولات زنجیره سیمان، ۳۵۷۳ تن (۹۶ میلیون و ۸۱ هزار تن) زنجیره مولیبدن، ۴۲ هزار و ۳۲۲ تن (۸۳ میلیون و ۲۴ هزار دلار) انواع فرو، ۴۳ هزار و ۷۰ تن زنجیره سرب (۵۰ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار)، ۱۱۷ هزار و ۸۷ تن (۲۰ میلیون و ۴۳۴ هزار دلار) محصولات زنجیره کروم، ۹۵ تن (۱۴۸ هزار و ۲۴۹ دلار) آنتیموان، ۱۱۸ تن (۶۱ هزار دلار) زنجیره تیتان، ۲۷ تن (۱۶ هزار دلار) نیکل، ۲۱۳ تن (۱۴ هزار دلار) میکا و غیره بود.