منتخب فرهنگیان استان سمنان گفت: بعد از همت و پیگیری منتخبین و مطالبه‌گران معلمان، دکتر نجف‌پورکردی مدیرعامل صندوق نیز با صداقت و جدیت وارد میدان شد و این کار بزرگ به ثمر رسید.

به گزارش گویای صنعت، ابوالقاسم طاهری منتخب فرهنگیان استان سمنان با اشاره به اینکه اجرایی شدن مرحله اول طرح ارزش مالکانه یکی از بهترین خبرها برای فرهنگیان است، گفت: بعد از همت و پیگیری منتخبین و مطالبه‌گران معلمان، دکتر نجف‌پورکردی مدیرعامل صندوق نیز با صداقت و جدیت وارد میدان شد و این کار بزرگ به ثمر رسید.
وی افزود: قطعا اراده متولیان این امر به ویژه اعتماد مدیرعامل به فرهنگیان، نقطه عطفی در تصمیم‌گیری مشارکتی بود و در ادامه کار نیز بهره‌گیری از مشورت منتخبین استان‌ها در رشد صندوق بسیار موثر خواهد بود.
طاهری در مورد تاثیر طرح ارزش مالکانه بر حفظ ماهیت خصوصی صندوق اظهار داشت: یکی از نتایج بزرگ و اساسی اجرایی شدن ارزش مالکانه این است که این طرح باعث هوشیاری اعضا به حقوق خود در صندوق شده و مانع دخالت دولت و مجلس در آینده آن خواهد شد.
وی تصریح کرد: صداقت تیم مدیریتی صندوق که یک نمونه آن را در اجرایی کردن طرح ارزش مالکانه شاهد بودیم، باعث افزایش اعتماد فرهنگیان به صندوق و رغبت افزایش حق عضویت اعضا خواهد شد.
منتخب فرهنگیان استان سمنان تاکید کرد: باید صادقانه بگویم که اجرای طرح ارزش مالکانه، تاثیر روانی مثبتی بر اعتماد فرهنگیان به صندوق را به همراه خواهد داشت و زمینه این اعتماد ایجاد شده است.
طاهری در پایان بیان کرد: برای اجرای بهتر این طرح بهتر است ارزش‌گذاری واقعی و کشف قیمت‌ها با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد و مراقبت شود تا باعث ریزش سهام فرهنگیان نشود.