چرا دولت به وعده های خود در خصوص برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم اقدامی نمی کند؟

به گزارش گویای صنعت، امسال به دلیل بالابودن هزینه ها نتوانستیم به شکلی که باید نیاز فرزندانمان را برای تهیه لوازم التحریر برطرف کنیم. البته این تنها یک مورد است. گرانی فقط در لوازم التحریر خلاصه نمی شود؛ بلکه در تمام بخش های زندگی مردم به چشم می خورد.

چرا دولت به وعده های خود در خصوص برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم اقدامی نمی کند؟