مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران با اشاره به لزوم شبکه‌سازی اظهار داشت: با توجه به تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران و مشخص شدن هیئت رئيسه و همچنین صدور احکام توسط علیرضا فخاری استاندار تهران و رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان شورای هماهنگی روابط عمومی در نظر دارد نسبت به ساماندهی و صدور کارت عضویت مدیران روابط عمومی در دستگاه های دولتی، خصوصی و مردم نهاد در استان تهران اقدام نماید.

به گزارش گویای صنعت، محمد صائبی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران با اشاره به لزوم شبکه‌سازی اظهار داشت: با توجه به تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران و مشخص شدن هیئت رئیسه و همچنین صدور احکام توسط علیرضا فخاری استاندار تهران و رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان شورای هماهنگی روابط عمومی در نظر دارد نسبت به ساماندهی و صدور کارت عضویت مدیران روابط عمومی در دستگاه های دولتی، خصوصی و مردم نهاد در استان تهران اقدام نماید.

وی عنوان کرد: افرادی که دارای حکم روابط عمومی از مجموعه خود هستند، می‌توانند با مراجعه به نشانی https://ostan-th.ir/?PageID=818 نسبت به درخواست صدور کارت اقدام نمایند و کلیه فرم های ثبت نام بررسی و تأییدیه ها از دستگاه ها از طریق اتوماسیون استانداری اخذ خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران خاطرنشان کرد: این اقدام به منظور انسجام بخشی و شبکه سازی روابط عمومی‌ها انجام می‌شود.