عضو شورای اسلامی شهر تهران، در دیدار پیشکسوتان و ورزشکاران منطقه ۲۱ بر ضرورت حمایت و تلاش صنایع و کارخانجات منطقه ۲۱ در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای ترویج ورزش همگانی تأکید کرد.

به گزارش گویای صنعت، زهرا شمس‌احسان عضو و رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران در «نشست صمیمی با قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی منطقه ۲۱ شهرداری تهران» ضمن گفت‌وگو با قهرمانان ورزشی این منطقه به مشکلات و چالش‌های پیش روی قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی منطقه ۲۱ رسیدگی کرد.

شمس‌احسان در این نشست با مطرح کردن پیشنهاداتی در جهت تعامل بین مدیران شهرداری منطقه و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی اظهار داشت: صاحبان صنایع و کارخانجات صنعتی که در منطقه ۲۱ فعالیت می‌کنند در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و در جهت توسعه و ترویج ورزش همگانی و حمایت از ورزشکاران نخبه با مدیریت شهری این منطقه تعامل سازنده داشته باشند.

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از شهروندان ساکن در منطقه ۲۱ کارگران و کارکنان کارخانجات صنعتی فعال در منطقه هستند، گفت: صاحبان صنایع می‌بایست در راستای ارتقاء سطح سلامت و نشاط شهروندان منطقه که شامل کارگران و کارکنان خود نیز هستند تلاش کنند و با همکاری شهرداری منطقه در راستای احداث، تجهیز و بازسازی مجموعه‌های ورزشی منطقه همکاری کنند.