محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه 13، از ضد عفونی بیش از سه هزار مخزن زباله درمهرماه خبر داد و افزود: این مخازن به طور مستمرو روزانه شستشو ، پاکسازی و ضد عفونی می شوند.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی گفت :شستشوی مخازن از جمله فعالیت‌های روزانه حوزه خدمات شهری است که با هدف گند زدایی، پاکسازی شیرابه ناشی از تجمع زباله، ارتقای بهداشت و رفع مشکلات زیست محیطی براساس برنامه ای منظم در منطقه انجام می شود .
وی افزود : حفظ و رعایت بهداشت شهری و عمومی از جمله وظایفی است که می بایست همه از جمله نهادهای متولی بطور مستمر و با حساسیت به انجام رسانند چون این مهم بطور مستقیم با سلامت شهروندان در منطقه در ارتباط است.
شهردار منطقه ۱۳ در ادامه به پاکسازی کامل سطل های زباله از شیرابه ها و زباله های باقیمانده در سطل های فلزی اشاره کرد و گفت : برخی از سطل های فلزی منطقه کف تراشی شده و با این کار زباله های رسوب شده پاکسازی و در صورت نیاز سطل های فلزی رنگ آمیزی می شود.
محمد هادی علی احمدی با اشاره به اجرای طرح هفتگی بازدید فنی و رفع نواقص تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران خدمات شهری نواحی چهارگانه ، افزود : با اجرای این طرح در روز های یکشنبه هر هفته، اثر بخشی طرح‌ های نگهداشت شهر افزایش یافته و روند خدمات دهی به شهروندان، انسجام و بهبود می یابد .
وی در ادامه فرهنگسازی و آموزش شهروندان در امر تفیک زباله را امری مهم در راستای حفظ بهداشت محیط شهری دانست و گفت : آموزشگران اداره بازیافت منطقه ۱۳ نیز به طور مستمر با آموزش چهره به چهره به شهروندان وارائه بروشور و کیسه آموزش تفکیک پسماندهای خشک از مبدا و اهمیت آن در حفظ محیط زیست ونحوه تفکیک پسماند های خشک وتر وفشرده سازی پسماندهای خشک می پردازند.
شهردار منطقه ۱۳ در پایان از شهروندان خواست تا با همراهی خود با مجموعه مدیریت شهری و پرهیز از رهاسازی نخاله و مازاد مصالح ساختمانی که مشکلات جمع‌آوری زباله را شدت می‌بخشد، مسیر حفظ و نگهداشت شهر را هموارتر سازند.