مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بر ضرورت توجه به مجموعه نظام مسائل مدیریت بحران در این استان تاکید کرد و گفت: پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ، بازسازی و بازتوانی و تاب آوری نمونه‌هایی از این موارد هستند.

به گزارش گویای صنعت، حامد یزدی مهر، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعریف مدیریت بحران که به صورت یک چرخه و با هدف پیش بینی، پیشگیری، و کاهش خطر مطرح می‌شود اظهار داشت: آمادگی، پاسخ کارآمد و باز توانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح نیز در این چرخه از اهمیت ویژه برخوردار هستند.

یزدی مهر با تاکید بر اینکه نظام مسائل این حوزه در استان تهران با تعریف مدیریت بحران جمع بندی می‌شود گفت: اداره کل در این امور نگاه ویژه و کاربردی دارد و به واسطه اهمیت این موارد طبق سند راهبرد ملی مدیریت بحران گام بر می‌دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران عنوان داشت: در حوزه نظام مسائل مدیریت بحران همواره شناسایی و شناخت مخاطرات در دستور کار بوده است، چرا که کار عملی در این حیطه می‌تواند مستقیماً کاهش خطر را به همراه داشته باشد.

وی اظهار داشت: هنگام بروز مخاطرات تنها در صورتی می‌توانیم خدمتی مناسب و خسارات حداقلی داشته باشیم که پیش از وقوع بحران با رویکردهای پیشگیرانه، آمادگی لازم را با استفاده از ظرفیت‌های جامعه و دستگاه‌های مسئول فراهم کنیم.

یزدی مهر با بیان اینکه آمادگی و پاسخ در برابر حوادث و مخاطرات، با داشتن برنامه منسجم و همکاری و مشارکت تمام دستگاه‌ها امکان پذیر و دست یافتنی می‌شود، افزود: در این راستا سند راهبرد ملی مدیریت بحران چراغ راه است و با استناد به این سند می‌توان بهترین آمادگی و پاسخ را در شرایط اضطرار ارائه داد.