گفتنی است در این جلسه تبدیل ۱۰۴ روستابه عنوان دستگاه اجرایی موقت مورد تصویب قرار گرفت و در ادامه بودجه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ارائه پیشنهادات اصلاحی در مورد بودجه تاکید شد.

به گزارش گویای صنعت، چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست علیرضا فخاری  استاندار تهران و با حضور میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی، شفیقی معاون توسعه مدیریت و منابع، علی‌مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی، ازوجی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و دیگر مسئولان برگزار شد.

فخاری در این جلسه ضمن تبرک عیر غدیر در مورد نوسازی مدارس اظهار داشت: اولین موضوعی که باید در دستورکار اداره کل نوسازی مدارس باشد، مصوبات سفر رئیس جمهور است که البته در این زمینه نوسازی عملکرد خوبی داشته و چندین مورد کلنگ زنی انجام شد.

وی با اشاره به مطول شدن زمان احداث مدارس افزود: استفاده از ساخت صنعتی در حوزه مدارس کمک‌کننده است و باید از فرصت‌های علمی و پژوهشی در حوزه صنعتی سازی بهره برد.

استاندار تهران عنوان کرد: ایمنی سازی مدارس اهمیت زیادی دارد و همواره باید مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین توزیع سرانه‌های آموزشی باید مبتنی بر توزیع سرانه جمعیت باشد، این موضوع در مورد مساکن مهر و کمبودهای آموزشی نیازمند پیگیری جدی می‌باشد.

فخاری همچنین به لزوم پیش‌بینی منابع در تکمیل مدارس خیرساز اشاره کرد و گفت: مولدسازی و تبدیل منابع در حوزه مدارس ضروری است که باید با آینده‌نگری این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.

گفتنی است در این جلسه تبدیل ۱۰۴ روستابه عنوان دستگاه اجرایی موقت مورد تصویب قرار گرفت و در ادامه بودجه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ارائه پیشنهادات اصلاحی در مورد بودجه تاکید شد.